Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-301, Vårvete. Sortförsök, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Mätning (gradering, skörd etc.) Preliminära skörderesultat från sortförsök i vårvete
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-301: F örsöksnummer: MB-503-02, ADB 074426, skörd 2002
Försöksvärd: P Persson , Svarte Hjärup, Uppåkra, Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-301: F örsöksnummer: MC-915-02, ADB 074427, skörd 2002
Försöksvärd: Näsbyholms godsförvaltning , Näsby gård, Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
<< SLUT L7-301
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan