Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-401, Vårkorn. Sortförsök, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport. Försöksserie L7-401 och L7-4011.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Prelimenära skörderesultat från sortförsök i vårkorn.
  Försök till L7-401: F örsöksnummer: MA-705-02, ADB 074802, skörd 2002
Försöksvärd: I Andersson , Amalieborg, Kävlinge
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort
  Försök till L7-401: F örsöksnummer: MA-706-02, ADB 075803, skörd 2002
Försöksvärd: E Johnsson , N Skrävlinge, Teckomatorp
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-401: F örsöksnummer: MB-504-02, ADB 075804, skörd 2002
Försöksvärd: E Larsson , Fatterslund, Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
  Försök till L7-401: F örsöksnummer: MC-916-02, ADB 075805, skörd 2002
Försöksvärd: AB Jordberga gård , Slättåkra, Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Slutresultat 2002 som tabell
<< SLUT L7-401
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan