Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2275-1.2008, Kväve till maltkorn., med 3 st. försök
Syftet med planen: Att bestämma optimal kvävegiva till maltkorn vid olika tillförselmetoder.
Kommentarer:
  Rapport Kvävegödsling till maltkorn. Presentation av Magnus Olsson.
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2275-1.2008: F örsöksnummer: MC 920/08, ADB 03K109, skörd 2008
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelund, N Åby, 231 73 Anderslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 21/4-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275-1.2008: F örsöksnummer: MC 921/08, ADB 03K110, skörd 2008
Försöksvärd: Nils Lundberg , Tingaröds Bost., 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 15/4-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275-1.2008: F örsöksnummer: LA-1-2008, ADB 03K108, skörd 2008
Försöksvärd: Lars Lennartsson , Barumsvägen 114, 29034 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080523
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2275-1.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan