Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2274-1.2009, Gödslingsstrategi i höstvete., med 5 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2274-1.2009: F örsöksnummer: MC 859/08, ADB 03L024, skörd 2009
Försöksvärd: Rydsgårds Gods AB , 274 62 Rydsgård
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 17/9-08.
Försöksgödsling enl plan:
Höst: Led H+I; 23/9-08,.
Vår: Tidp.1; Led G, 12/3-09, DC 22.
Tidp.2; Led B-L, 16/4-09, DC 24.
Tidp.3; Led L, 7/5-09, DC 31.
Tidp.4; Led J+K, 25/5-09, DC 39.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274-1.2009: F örsöksnummer: M-311-2008, ADB 03L022, skörd 2009
Försöksvärd: Staffan Dromberg , Stora Uppåkra 8, 245 93 STAFFANSTORP
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 13/9-08.
Gödsling enligt plan:
Led H och I 25/9-08.
Led G 17/3-09 DC 25.
Led B-L 17/4-09 DC 29.
Led L 5/5-09 DC 31.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274-1.2009: F örsöksnummer: M-312-2008, ADB 03L023, skörd 2009
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Alnarps Egendom , Mellangårdsväg, 230 53 ALNARP
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 12/9-08.
Gödsling enligt plan:
Led H och I 25/9-08.
Led G 17/3-09 DC 25.
Led B-L 17/4-09 DC 29.
Led L 5/5-09 DC 31.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274-1.2009: F örsöksnummer: LB-258-2008, ADB 03L021, skörd 2009
Försöksvärd: Anders Persson , Olofsfält, 276 55 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödning 1: 2008-10-20
Gödning 2: 2009-03-20
Gödning 3: 2009-04-21
Gödning 4: 2009-05-25
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2274-1.2009: F örsöksnummer: LC-430-2008, ADB 03L020, skörd 2009
Försöksvärd: Magnus Andersson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd 25 sep 08
Uppkomst 11 okt 08
Försöksgödsling enl plan Led H+I 11 okt
Gödsling 2: 12 mars
Gödsling 3: 17 april
Gödsling 4: 7 maj
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2274-1.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan