Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-1170, Gräsfrö, eko. Olika arter. Etablering, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-1170: F örsöksnummer: LB-238-2008, ADB 060831, skörd 2009
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådatum:
2008-09-01 Blandning med höstraps 24 cm radavstånd.
2009-04-06 Vårkorn och gräsfrö, 24 cm radavstånd.
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO-1170
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan