Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-550.2009, Havre. Sort * Utsädesmängd * Såtid., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-550.2009: F örsöksnummer: MC 964/09, ADB 07BG06, skörd 2009
Försöksvärd: Mikael Rönnholm , Skarrie Gård, 275 94 Sjöbo. Försöket i Brunslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Såtid 0; 11/4-09.
Såtid 1; 22/4-09.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-550.2009: F örsöksnummer: MB-511-09, ADB 07BG05, skörd 2009
Försöksvärd: Per-Erik Vikberg , Vittskövle Östergård 1155, 268 00 SVALÖV
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 0: 17/4-2009.
Sådd 1: 29/4-2009.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-550.2009: F örsöksnummer: LC-404-2009, ADB 07BG04, skörd 2009
Försöksvärd: Anders Svensson , Ausåsängaväg 328, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd 0: 2009-04-07
Sådd 1: 2009-04-21
Gödsling 1: 2008-05-07
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-550.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan