Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-2285.2009, Kvävebehov hos olika maltkornsorter., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till M3-2285.2009: F örsöksnummer: LB-208-2009, ADB 03L126, skörd 2009
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2009-04-10
Gödning 1: 2009-06-01
Ogräs 1: 2009-05-19
Växtskydd 1: 2009-06-09
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2285.2009: F örsöksnummer: M-504-2009, ADB 03L127, skörd 2009
Försöksvärd: Staffan Dromberg , St. Uppåkra 8, 245 93 STAFFANSTORP
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 12/4-2009.
PK-gödsling: 12/4-2009.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Axräkning 20090707
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till M3-2285.2009: F örsöksnummer: M-505-2009, ADB 03L128, skörd 2009
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård, 237 91 BJÄRRED
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 16/4-2009.
PK-gödsling: 20/4-2009.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-2285.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan