Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-1030, Kväve-Stråförkortning i rörsvingelfrövall., med 1 st. försök
Syftet med planen: Att få betämma optimal kvävegiva med och utan tillväxtreglering i rörsvingelfrövall.
Kommentarer:
  Försök till SFO-1030: F örsöksnummer: LB-255-2008, ADB 061582, skörd 2009
Försöksvärd: Mats Areskoug , Slättäng, 271 98 Ystad
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling 1: 2008-09-23 (50kgN/ha)
Gödsling 2: 2009-03-26

Stråförkortning: 2009-05-08
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO-1030
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan