Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-1070.2009, Rörsvingelfrövall. Skördemetod., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-1070.2009: F örsöksnummer: LB-239-2009, ADB 062055, skörd 2009
Försöksvärd: Mats Areskoug , Slättäng, 271 98 Ystad
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO-1070.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan