Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-3097.2009, Optimal fosforgödsling till ensilagemajs., med 1 st. försök
Syftet med planen: Målet är att fastställa om det föreligger ett behov av en startgiva med fosfor.
Kommentarer:
  Försök till M3-3097.2009: F örsöksnummer: LB-207-2009, ADB 03L085, skörd 2009
Försöksvärd: Bollerup Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2009-04-25
Gödning 1: 2009-05-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-3097.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan