Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-8440.2009, Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar i höstraps., med 3 st. försök
Syftet med planen: Syftet med försöksplanen är att jämföra olika preparats effekt och skördeökning vid bekämpning av bomullsmögel och svartfläcksjuka.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-8440.2009: F örsöksnummer: LB-225-2009, ADB 151990, skörd 2009
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gården, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2009-05-15
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440.2009: F örsöksnummer: M-530/09, ADB 151991, skörd 2009
Försöksvärd: Sven Pilsgård , Barsebäcksbolagen AB , Barsebäcks Gård, 246 57 BARSEBÄCK
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 25/8-09.
Bekämpning enligt plan 8/5-09 DC65.
  Fältkort Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-8440.2009: F örsöksnummer: MC-531/09, ADB 151992, skörd 2009
Försöksvärd: Staffan Dromberg , St. Uppåkra 8, 245 93 STAFFANSTORP
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 18/8-08.
Bekämpning enligt plan 8/5-09 DC65.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-8440.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan