Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-660-09, Art/sortförsök i trindsäd, med o utan inblandning av stråsäd, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-660-09: F örsöksnummer: LA-18-2009, ADB HR9712, skörd 2009
Försöksvärd: Vanås Gods , Box 67, 289 21 Knislinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2009-04-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-660-09
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan