Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R6-820.2009, Sårygg och sorter i ensilagemajs, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R6-820.2009: F örsöksnummer: LA-35-2009, ADB 063300, skörd 2009
Försöksvärd: Karsholms Lantbruks AB , Karsholmsvägen 110, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd 1: 09-04-29
Sådd 2: 09-04-29
Gödsling 1: 09-04-20
Gödsling 2: 09-05-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R6-820.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan