Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: R8-612, Ny metodik för sortjämförselse av majs till ensilage, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R8-612: F örsöksnummer: LA-37-2009, ADB 081515, skörd 2009
Försöksvärd: Karsholms Lantbruks AB , Karsholmsvägen 110, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 09-04-30
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R8-612
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan