Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0010.2009, Växtföljd och skörderester., med 2 st. försök
Syftet med planen: Försöket skall belysa vallens och skörderestbehandlingens inverkan på markens mulltillstånd, struktur och bördighet.
Kommentarer:
  Försök till L3-0010.2009: F örsöksnummer: M-591-51, ADB 03L091, skörd 2009
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg, 230 42 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0010.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan