Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO13-101.2009, Bekämpning av klöverspetsvivel i rödklöverfrövall., med 1 st. försök
Syftet med planen: Studera effekterna av olika bekämpningsmedel och bekämpningstidpunkter mot klöverspetsvivel i rödklöverfrö vall.
Kommentarer:
  Försök till SFO13-101.2009: F örsöksnummer: LB-236-2009, ADB 152027, skörd 2009
Försöksvärd: Hans-Åke Persson , Österlenvägen 1007, 27645 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Växtskydd 1: 2009-06-30
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT SFO13-101.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan