Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-703.2010, Ensilagemajs Sortförsök, med 2 st. försök
Syftet med planen: Sortprovning
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-703.2010: F örsöksnummer: LB-224-2010, ADB 064323, skörd 2010
Försöksvärd: Bollerup Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-05-05
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-703.2010: F örsöksnummer: LA-46-2010, ADB 064322, skörd 2010
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-05-02
Gödsling 1 enligt plan: 2010-04-27
Gödsling 2 enligt plan: 2010-05-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-703.2010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan