A D M I N I S T R A T I O N S S I D A

Hjärtligt välkommen att jobba med Svensk Raps AB Kunskapsbank !

NY INFORMATION

Du kan lägga in information av flera slag

  1. Informationen kan finnas i en PDF-fil, eller som en länk till en annan hemsida eller endast löpande text utan kompletterande dokument kopplat till informationen.
  2. När informationen finns i ett dokument skall detta först läggas upp på servern.
  3. Sedan går du in på ett antal formulärsidor där du berättar om vad som finns på dokumentet.
När du publicerar information i form av en PDF-fil skall du först kontrollera befintliga pdf-er. Döp din nya pdf-fil med ett nummer högre i nummerserien t.ex. 0102.pdf Lista befintliga PDF-filer
Därefter skall filen läggas upp på servern. Du gör det direkt från din dator. Lägg upp fil på servern
Sedan skall du skriva om informationen. Det sker först i form av en huvudsida med en hel del grundinformation. Ny informationspost

Förutom huvudinformationen skall du skriva lite mer om infon. Det sker i form av en serie sidor som du oftast automatiskt visas till. Du väljer

  • Målområde (ange om du tycker att infon på ett bra sätt kan bidra med kunskap om hur någon av Svensk Raps AB mål kan uppfyllas, t.ex. högre avkastning!)

  • Informationstyp (ange vad informationen handlar om t.ex. växtnäring och jordbearbetning)

    Sedan gör du ett val om det är information om oljeväxter eller vallfrö

  • Grödtyp (du väljer t.ex. att infon handlar om höstraps och vårraps, eller ängsgröe och timotej)

Målområde

Informationstyp

Oljeväxtgröda

Vallfrögröda


REDIGERA INFORMATION

Allt blir inte alltid rätt - saker och ting förrändras.
Därför finns det även ett antal redigeringsfunktioner för Kunskapsbanken.

Man kan söka bland all huvudinformation(alla huvudposter) som finns i databasen. Man kan sedan från denna sida radera eller redigera posten. Radering medför att all information knuten till posten försvinner. Redigering innebär att man redigerar något i huvudposten.

Sök huvudpost
Avancerad sökning
Det kan också vara intressant att se vilken ytterligare information man kopplat till huvudposten. Från denna sida kan man sedan radera den kompletterande info man vill. Sök relaterad information


REDIGERA MENYERNA

En hel del av sökalternativ etc. hanteras av menyer, t.ex. dokumentansvarig. Även denna del går att administrera. Dock en liten varning: det är rekommendabelt att kontakta systemansvarig (som det brukar stå i manualer!) - dvs Bo eller Hans - första gången man går in och jobbar med menyerna.

Här kommer du till startsidan för administration av kategorierna som styr sökmenyer etc. Till administration av menyer etc.

Upp