Skåneförsökens uppgift är, enkelt uttryckt, att med hjälp av fältförsök undersöka de effektivaste odlingsmetoderna för det skånska lantbruket inom rådande regelsystem.

Styrkan ligger just i den lokala förankringen och att försöksresultaten utvärderas helt opartiskt.

Beslut om verksamheten fattas i Skåneförsökens ledningsgrupp som består av:

 • Lars Håkansson, Centralstyrelsen för försöksringarna i Skåne, ordförande
 • Fredrik Jörgensen, Centralstyrelsen för försöksringarna i Skåne
 • Per-Erik Helgesson, Försökskommittén
 • Nils-Gustav Nilsson, SFO
 • Niklas Ingvarsson, Svenska Foder
 • Gunilla Berg, Växtskyddscentralen, Alnarp
 • Tina Henriksson, Lantmännen
 • Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö
 • Anders TS Nilsson, SLU, Alnarp
 • Ann-Kristin Nilsson, Svenskt Växtskydd
 • Gunilla Frostgård, Yara
 • Dave Servin, Personligt mandat
 • Lisa Germundsson, Partnerskap Alnarp
 • Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne
 • Nils Yngveson, Personligt mandat
 • Kerstin Andersson, HIR Skåne AB
 • Ulrika Dyrlund Martinssin, Hushållningssällskapet Skåne
 • Mattias Hammarstedt, HIR Skåne AB

Det är försöksverksamheten vid Hushållningssällskapet Skåne som ansvarar för fältförsökens utförande och Skåneförsökens budget.

Ett stort arbete läggs också härifrån på att söka extern finansiering från många olika håll.
Allt för att få en så omfattande och bred verksamhet som möjligt.

Försöksringarna i Skåne - styrelser >>

/uppdaterat 14 januari 2019

 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan