Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-215-2011, Sortprovning, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-215-2011: F örsöksnummer: Lc-426-2010, ADB 07BI32, skörd 2011
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Häljarpsvägen 72, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd 2010-09-07
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215-2011: F örsöksnummer: M 814/10, ADB 07BI42, skörd 2011
Försöksvärd: Hans o Bertil Odell , Vanninge gård, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 100927
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215-2011: F örsöksnummer: 314/10, ADB 07BI33, skörd 2011
Försöksvärd: Nils Yngveson , Arendala , 247 91 Södra Sandby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 9/9
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Planttäthet höst och vår.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-215-2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan