Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2016. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L13-860-2016
2
Bekämpning av blygrå rapsvivel.
All info L15-7101-2016
1
Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis
All info L2-4048-3.2016
3
Reducerad jordbearbetning
All info L3-0010-2016
1
Växtföljd och skörderester.
All info L3-0014-2016
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord.
All info L3-1040-2016
1
Biokol
All info L3-2299-2016
3
Kvävestrategi i höstvete
All info L3-2300-2016
3
Kväveform och strategi i höstvete.
All info L3-2302-2016
3
Kvävestrategier i maltkorn.
All info L5-1050-2016
1
Stråförkortning i höstvete.
All info L5-2424.2016
1
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2427.2016
1
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2428-2016
1
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-2450.2016
3
Renkavle och örtogräs i höstvete
All info L5-3021-2016
2
Örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-400-2016
1
Örtogräs i vårkorn
All info L5-450-2016
2
Vårkorn*sort*såtidpunkt för bekämpning av renkavle.
All info L5-8010-2016
2
Ogräsbekämpning i höstraps, plogfritt
All info L5-840.2016
1
Ogräsbekämpning i ensilagemajs
All info L6-701-2016
3
Sortförsök Majs kärnskörd
All info L6-703.2016
1
Majs till ensilage. Sortförsök
All info L7-0102-2016
1
Höstvete. Fusarium-försök
All info L7-0130-2016
1
Höstvete. Såtidpunktxsvampbehandlingxsort.
All info L7-0212-2016
1
Rågvete. Sort*behandling.
All info L7-0501A-2016
1
Havre. Sort*behandling
All info L7-101.2016
6
Höstvete sort * behandling
All info L7-1010.2016
2
Sortanpassad kvävegödsling till Absolut vete
All info L7-1014B-2016
1
Sort, såtid och utsädesmängd i höstvete.
All info L7-150A-2016
2
Kvävebehov hos olika höstvetesorter.
All info L7-171-2016
2
Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn.
All info L7-201.2016
2
Höstråg. Sort * behandling
All info L7-215.2016
2
Höstkorn. Sort * behandling
All info L7-301.2016
2
Sort * behandling vårvete
All info L7-301M-2016
1
Vårvete. Fusariumförsök.
All info L7-401.2016
3
Sort * behandling vårkorn
All info L7-410-2016
2
Fyra kornsorter och två skördetidpunkter.
All info L7-426-2016
2
Kvävebehov hos olika maltkornsorter.
All info L7-501M-2016
1
Havre. Fusariumförsök.
All info L7-610-2016
1
Sortförsök Ärter
All info L7-613-2016
1
Åkerbönor sort * behandling
All info L9-1011-2016
3
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne.
All info L9-1027-2016
1
Olika preparats effekt mot gulrost i höstvete.
All info L9-1050-2016
3
Strategi mot Septoria tritici.
All info L9-1051-2016
2
Strategi mot Septoria tritici.
All info L9-4011-2016
2
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn
All info L9-4040-2016
2
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn.
All info L9-4510-2016
2
Svampbekämpning i höstkorn.
All info L9-8450-2016
2
Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetidpunkt och avkastning.
All info L9-8451-2016
2
Svampbek.i höstraps-ljus bladfäcksjuka.
All info LS3-10332016
2
"Winter fitness" i höstkorn
All info LS3-1034-2016
2
"Winter Fitness" i höstvete.
All info LS3-90112016
4
Ettårigt systemförsök med höstvete
All info OS3-184-2016
1
N-stegar i vårraps.
All info OS3-192.2016
6
Optimal kvävegödsling
All info OS7-001-2016
1
Vårraps. Sortförsök.
All info OS7-021-2016
2
Höstraps. Sort*Behandling
All info OS7-025-2016
3
Höstraps. Sortförsök resistent mot klumprotsjuka.
All info OS7-027-2016
2
Höstraps. Sort*Behandling
All info R1-143M-2016
2
Strukturkalkning.
All info R2-9400-2016
1
Skördegap i höstvete
All info R5-180.2016
2
Renkavle * sort * såtidpunkt
All info R7-0116-2016
1
Höstvete, ekologisk odling.
All info R7-1014-2016
0
Sort, såtid och utsädesmängd i höstvete.
All info R7-614-2016
1
Åkerböna, ekologisk odling
All info R7-616-2016
1
Ärter, ekologisk odling
All info R7-7112-2016
2
Matpotatis,Ekologisk odling.
All info R9-8099-2016
1
Sortförsök i Crambe (Oljekål)
All info SFO-925-2016
1
Kvävegödsling och tillväxtreglering i ängssvingel.
All info SFO-926-2016
1
Kvävegödsling i timotej.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan