Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFO-925-2016, Kvävegödsling och tillväxtreglering i ängssvingel., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFO-925-2016: F örsöksnummer: M-525-2016, ADB 03U127, skörd 2016
Försöksvärd: Hans Christersson , Kastberga gård , 241 91 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Försöket är vårutlagt-lantbrukaren gödslat på hösten. Tidig vårgödsling utförd 1/4.
Sen vårgödsling utförd 23/4.
Moddusbehandling enl. plan utförd 28/5.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT SFO-925-2016
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan