Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2005. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L15-1010 2005
5
Svampsjukdomar i höstvete
All info L15-1011 2005
5
Behandlingsstrategier i höstvete
All info L15-1012 2005
3
DTR och axfusarios i höstvete
All info L15-1013 2005
3
Greeningeffekt, fungicider i höstvete
All info L15-1014 2005
3
Graderingsdemo - sort - svamp
All info L15-4010 2005
5
Svampsjukdomar i vårkorn
All info L15-4410
3
Odling av maltkorn-fyra faktorers inverkan på kvaliten. Undersöka betydelsen av sortval, kvävemängd,växtskydd och utsädesmängd.
All info L2-4048-3 2005
2
Reducerad jordbearbetning
All info L3-0010 2005
1
Växtföljd och skörderester
All info L3-0014 2005
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord Långliggande försök med rötslam och mineralgödselmedel för bestämning av skördeeffekter, upptagning i grödan av näringsämnen och anrikning i marken av tungmetaller.
All info L3-2259-2005
0
Etablering av fånggröda i höstvete.
All info L3-2274 2005
5
Gödslinsstrategi i höstvete Att bestämma optimal kväve- och svavelgiva i sorterna Gnejs och kris med stråsäd som förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier, samt att belysa P-behovet hos höstvete på hösten.
All info L3-2275 2005
4
Kväve till maltkorn Bestämma optimal kvävegiva till maltkorn vid olika tillförselmetoder.
All info L3-6070
2
Mangangödsling till vårkorn
All info L3-8008 2005
1
Fastliggande försök med P och K Studera olika inverkan på markensbördighet
All info L5-2424 2005
5
Ogräsbekämpning i höstvete, örtogräs och åkerven Sponsorförsök. Här ges firmorna möjlighet att testa sina produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen väljer ofta lågdosalternativ.
All info L5-2450
3
Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle
All info L5-3021 2005
5
Ogräsbekämpning i höstvete; örtogräs Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-4000 2005
5
Bekämpning av örtogräs i vårkorn Sponsorförsök. Att jämföra olika produkters effekt mot örtogräs i vårkorn.
All info L5-6602 2005
1
Ogräsbekämpning i vallinsådd - efterverkan Efterverkan av ogräsbekämpning i vallinsådd första vallåret
All info L5-8000 2005
4
Ogräsbekämpning i höstraps
All info L5-9000 2005
2
Ogräsbekämpning i Majs Testa olika modeller för ogräsbekämpning i majs
All info L6-4426 2005
2
Vallfröbl. i intensiva slåttersys.-marknadsbl.
All info L6-4427 2005
1
Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem Jämföra olika vallgräs och klöver i olika blandningar
All info L6-4428 2005
3
Vallfröblandningar i intensiva skördesystem Marknadsblandningar Jämföra företagens olika marknadsblandningar med de nya vallgräsen
All info L6-703 2005
2
Sortförsök i Majs Prova mya majssorter
All info L6-704 2005
2
Sortförsök i Majs Prova nya majssorter
All info L7-1015 2005
5
Sort * behandling
All info L7-105 2005
6
Sort*behandling
All info L7-201 2005
3
Sort * behandling
All info L7-212 2005
3
Sort * behandling
All info L7-215 2005
3
Sort * behandling
All info L7-301 2005
3
Vårvete. Sort Behandling Att jämföra nya vårvetesorter med redan etablerade. Halva försöket svampbehandlas, för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp samt deras avkastningspotential
All info L7-401 2005
6
Vårkorn. Sort Behandling Att jämföra nya med redan etablerade vårkornsorter. Halva försöket svampbehandlas för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp och deras avkastningspotential
All info L7-4011 2005
3
Vårkorn. Sort Behandling I försöket ingår ett stort antal sorter som odlas i övriga Europa och som ev kommer att marknadsföras längre fram. Svampbehandling utförs i halva försöket
All info L7-501 2005
3
Havre. sort-Behandling Att jämföra nya med redan etablerade havresorter. Halva försöket svampbehandlas för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp och deras avkastningspotential
All info L7-610 2005
3
Ärter. Sortförsök Att jämföra nya med redan etablerade sorter i ärter
All info L7-613 2005
1
Sortförsök i Åkerbönor Prova nya sorter av åkerbönor
All info L7-710 2005
1
Färskpotatis. Sort * kväve * skördetid Prova nya färskpotatissorter med olika kvävegivor vid olika skördetidpunkter
All info L7-711 2005
2
Matpotatis. Sort * N-gödsling Prova nya matpotatissorter med olika kvävegivor
All info OS15-8420 2005
3
Fungicidbehandling i höstraps
All info OS3-185 2005
4
N-gödsling till höstraps
All info OS5-912 2005
1
Monitor i Ängsgröefrövall, höst o vår.
All info OS5-913 2005
1
Gäsogräs i Ängsgröefrövall, höst o vår.
All info OS7-1 2005
1
Sortförsök i Vårraps Prova nya vårrapssorter
All info OS7-212 2005
2
Utsädesmängd
All info OS7-213 2005
1
Sortblandning
All info OS7-23 2005
6
Sortförsök
All info OS7-24 2005
4
Sortförsök
All info SFO 13-103
2
Bekämpning av klöverspetsvivel i vitklöverfrövall Studera effekterna av olika bekämpningsmedel och tidpunkter. Studera samband mellan skålfångster och bekämpningsbehov mot klöverspetsvivel.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan