Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS5-912 2005, Monitor i Ängsgröefrövall, höst o vår., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS5-912 2005: F örsöksnummer: LB-261-2004, ADB HL1942, skörd 2005
Försöksvärd: Hans Åke Persson , Nr 23, 276 35 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Scannat fältkort
  Karta Karta till försöket
<< SLUT OS5-912 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan