Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2009. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info HST-0902
1
Samodling majs och baljväxter
All info L15-1011.2009
3
Effektförändring hos fungicider i höstvete.
All info L15-1050A.2009
4
Strategi i Sydsverige i höstvete.
All info L15-1070.2009
4
Strategi i Sydsverige i höstvete.
All info L15-1071
1
Bekämpning av mjöldagg i höstvete. Finna tekniska och ekonomiska lönsamma behandlingar mot mjöldagg i höstvete.
All info L15-2010.2009
1
Strategiförsöksplan i rågvete.
All info L15-2015.2009
1
Strategiförsöksplan i höstråg.
All info L15-4010A.2009
2
Strategi i vårkorn.
All info L15-4030.2009
3
Maltkorn. Sortspecifika odlingsstrategier.
All info L15-4040.2009
1
Effektförändring hos fungicider i korn.
All info L15-8440.2009
3
Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar i höstraps. Syftet med försöksplanen är att jämföra olika preparats effekt och skördeökning vid bekämpning av bomullsmögel och svartfläcksjuka.
All info L2-4048-3 2009
4
Reducerad jordbearbetning
All info L2-4142.2009
1
Såteknik i majs. Att undersöka etablering av majs med oika såmetoder.
All info L3-0010.2009
2
Växtföljd och skörderester. Försöket skall belysa vallens och skörderestbehandlingens inverkan på markens mulltillstånd, struktur och bördighet.
All info L3-0014.2009
0
Avloppsslam-effekt på gröda och jord.
All info L3-2274-1.2009
5
Gödslingsstrategi i höstvete.
All info L3-2281.2009
1
Kväve och bevattning i maltkorn
All info L5-2424.2009
3
Bekämpning av åkerven och örtogräs i höstvete. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-2450.2009
3
Bekämpning av renkavle och örtogräs i höstvete. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-3021.2009
4
Bekämpning av örtogräs i höstvete. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-400.2009
2
Örtogräs i vårkorn.
All info L5-6080
2
Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-8000.2009
8
Ogräsbekämpning i höstraps. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-840.2009
2
Ogräsförsök i majs.
All info L5-9000.2009
2
Ogräsförsök i majs
All info L6-701.2009
2
Sortförsök Kärnmajs
All info L6-703.2009
2
Majs Sortförsök
All info L6-720
1
Sortprovning majs
All info L7-101.2009
6
Sortförsök i höstvete. Sort*Behandling.
All info L7-1015.2009
4
Sortförsök i höstvete. Sort*Behandling.
All info L7-201.2009
3
Sortförsök i höstråg. Sort*Behandling.
All info L7-212.2009
3
Sortförsök i rågvete. Sort*Behandling.
All info L7-215.2009
3
Sortförsök i höstkorn. Sort*Behandling.
All info L7-255.2009
1
Utsädesmängd i höstråg
All info L7-301.2009
4
Sortförsök i vårvete. Sort * Behandling
All info L7-401.2009
7
Sortförsök i vårkorn. Sort * Behandling.
All info L7-4011.2009
2
Sortförsök i vårkorn. Sort * Behandling.
All info L7-501.2009
3
Sortförsök i havre. Sort * Behandling.
All info L7-550.2009
3
Havre. Sort * Utsädesmängd * Såtid.
All info L7-610.2009
3
Sortförsök i ärter.
All info L7-613.2009
1
Sortförsök i åkerbönor.
All info L7-660-09
1
Art/sortförsök i trindsäd, med o utan inblandning av stråsäd
All info L7-710.2009
1
Färskpotatis. Sort *N* skördetid
All info LS3-9009.2009
4
Ettårigt systemförsök i höstvete.
All info M3-2280-1.2009
1
Optimal kvävegödsling till ensilagemajs. Avsikten är att fastställa en optimal kvävegive till ensilagemajs samt att undersöka om mognaden och därmed också kvaliteten påverkas av en överoptimal kvävetillförsel.
All info M3-2285.2009
3
Kvävebehov hos olika maltkornsorter.
All info M3-3095.2009
1
Fosfor och kaliumtillförsel på kalkhaltiga jordar.
All info M3-3097.2009
1
Optimal fosforgödsling till ensilagemajs. Målet är att fastställa om det föreligger ett behov av en startgiva med fosfor.
All info OS15-8422.2009
6
Fungicidbehandling i höstraps.
All info OS3-188.2009
8
N-gödsling till höstraps. Ettårigt försök med N-gödsling till höstraps.
All info OS7-1 2009
1
Växtproduktionsekologi sortprovning vårraps
All info OS7-23.2009
6
Sortförsök i höstraps. (Linjesorter)
All info OS7-24.2009
2
Höstraps-Sortförsök(Hybrid)
All info R6-820.2009
1
Sårygg och sorter i ensilagemajs
All info R8-612
1
Ny metodik för sortjämförselse av majs till ensilage
All info SFO-1030
1
Kväve-Stråförkortning i rörsvingelfrövall. Att få betämma optimal kvävegiva med och utan tillväxtreglering i rörsvingelfrövall.
All info SFO-1056.2009
1
Stråförkortning i rörsvingelfrövall.
All info SFO-1070.2009
1
Rörsvingelfrövall. Skördemetod.
All info SFO-1170
1
Gräsfrö, eko. Olika arter. Etablering
All info SFO13-101.2009
1
Bekämpning av klöverspetsvivel i rödklöverfrövall. Studera effekterna av olika bekämpningsmedel och bekämpningstidpunkter mot klöverspetsvivel i rödklöverfrö vall.
All info VS/HS05-1.2009
4
Odlingsåtgärders påverkan på stärkelseskörden.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan