Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-2015.2009, Strategiförsöksplan i höstråg., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-2015.2009: F örsöksnummer: MB-528-09, ADB 151952, skörd 2009
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård, 237 91 BJÄRRED
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Bekämpning DC 45-49: 7/5-09 DC 49.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-2015.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan