Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2017. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info JT17-700-17
1
Sortförsök Soyabönor
All info L-0212-2017
0
Rågvete. Sort*Behandling
All info L1-265.17
1
Tillskottsbevattning till Höstvete
All info L13-810-2017
3
Bekämpning av blygrå rapsvivel i Höstraps
All info L2-4048-2017
3
Reducerad jordbearbetning
All info L2-8080-2017
2
Etablering av höstraps och snigelbekämpning.
All info L3-0010-2017
1
Växtföljd och skörderester
All info L3-0014-2017
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord
All info L3-1033-2017
2
"Winter fitness" i höstkorn
All info L3-1034
2
Winter fitness i höstvete
All info L3-1040-2017
1
Biokol
All info L3-2299.17
2
Kvävestrategi i höstvete
All info L3-2299-2017
1
Kvävestrategi i höstvete.
All info L3-2300.2017
2
Kväveform och strategi i höstvete
All info L3-2300-2017
1
Kväveform och strategi i höstvete.
All info L3-2302-2017
3
Kvävestrategi i maltkorn
All info L3-2311-2017
1
Kvävegödsling och strategi till blandvall
All info L3-2312-2017
1
Svavelgödsling i ekologisk åkerböna
All info L3-4560-2017
2
Tidig etablering av höstkorn.
All info L5-0400-2017
1
Örtogräs i vårkorn
All info L5-1020-2017
2
Renkavle, höstvete, inverkan av kalkkväve
All info L5-1050-2017
1
Tillväxtreglering i höstvete
All info L5-2424-2017
1
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2427-2017
1
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2450-2017
4
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-3021-2017
2
Örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-4050-2017
1
Tillväxtreglering i vårkorn.
All info L5-450-2017
2
Vårkorn*sort*såtidpunkt
All info L5-8010P-2017
1
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt.
All info L5-8010R-2017
4
Örtogräs i höstraps, plogfritt.
All info L6-0701-2017
3
Sortförsök, majs kärnskörd
All info L6-0703-2017
1
Majs till ensilage. Sortförsök
All info L7-0101-2017
6
Höstvete. Sort * behandling
All info L7-0102M-2017
1
Höstvete, Fasarium-försök
All info L7-0130-2017
2
Höstvete. Såtidpunkt*Svampbehandling*Sort
All info L7-0201-2017
2
Höstråg. Sort*Behandling
All info L7-0212-2017
1
Rågvete. Sort*Behandling
All info L7-0215-2017
1
Höstkorn. Sort*Behandling
All info L7-0301-2017
2
Vårvete Sort * behandling
All info L7-0401-2017
3
Sort * behandling
All info L7-0501-2017
1
Havre. Sort*behandling
All info L7-0610-2017
1
Sortförsök Ärter
All info L7-150A-2017
2
Kvävebehov hos olika höstvetesorter.
All info L7-150C-2017
1
Kvävebehov hos olika höstvetesorter
All info L7-215-2017
1
Höstkorn. Sort * behandling
All info L7-301M-2017
1
Vårvete. Fusariumförsök.
All info L7-410-2017
2
Fyra kornsorter och två skördetidpunkter
All info L7-426-2017
2
Kvävebehov hos olika maltkornsorter
All info L7-501M-2017
1
Havre. Fusariumförsök.
All info L7-613-2017
1
Åkerbönor, sort * behandling
All info L9-1011-2017
3
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne
All info L9-1027-2017
1
Olika preparats effekt mot gulrost i höstvete
All info L9-1050-2017
3
Strategi mot Septoria tritici
All info L9-1058-2017
1
EURO-RES-bekämpning av Septoria
All info L9-4001-2017
1
Betning mot kornets bladfläcksjuka-fusarium.
All info L9-4011-2017
2
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige
All info L9-4040-2017
4
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn.
All info L9-4510-2017
2
Svampbekämpning i höstkorn
All info L9-7102
1
Fungicider mot bladmögel och brunröta i matpotatis
All info L9-8450-2017
2
Svampbekämpning i höstrapsens blomning.
All info OS7-001-2017
1
Vårraps, Sortförsök
All info OS7-021-2017
2
Höstraps Sort*Behandling
All info OS7-025-2017
2
Höstraps. Sortförsök resist. mot klumprotsjuka.
All info OS7-027-2017
2
Höstraps. Sort*Behandling
All info R1-143M-2017
2
Strukturkalkning.
All info R2 -9400-2017
0
Skördegap i höstvete.
All info R2-9400-2017
1
Skördegap i höstvete.
All info R3-9001M
4
Bördighetsförsök Skåne
All info R4-1052-2017
1
Ekologisk spannmålsodling
All info R7-0116-2017
1
Höstvete, ekologisk odling.
All info R7-0614-2017
1
Åkerböna Ekologisk odling
All info R7-616-2017
1
Ärter, Ekologisk odling
All info R7-7112-2017
1
Matpotatis, Sortförsök, Ekologisk odling.
All info R9-8099-2017
1
Sortförsök i Crambe (Oljekål)
All info SFO-925-2017
1
Kvävegödsling och tillväxtreglering i ängssvingel.
All info SFO-926-2017
1
Kvävegödsling i timotej.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan