Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2300.2017, Kväveform och strategi i höstvete, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2017
  Försök till L3-2300.2017: F örsöksnummer: LC-404-2017, ADB 03V173, skörd 2017
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-2300.2017: F örsöksnummer: LB-205-2017, ADB 03V172, skörd 2017
Försöksvärd: Rolf Gunnarsson , Hammenhög Olsgården1, 276 55 Hammenhöb
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2016-09-22
Grundgödsling: 2017-03-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-2300.2017
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan