Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2015. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L15-1025.2015
1
Strategi med betning mot gulrost i höstvete.
All info L15-7101.2015
1
Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis
All info L2-4048.2015
3
Reducerad jordbearbetning
All info L3-0010-2015
1
Växtföljd och skörderester.
All info L3-0014-2015
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord.
All info L3-1032-2015
4
Kvävegödsling med olika gödselmedel i höstvete
All info L3-1040.2015
1
Biokol
All info L3-2290A-2015
4
Kvävestrategi i höstvete Skåne
All info L3-2291-2015
3
Kvävestrategi i maltkorn.
All info L5-0406-2015
1
Örtogräs, speciellt pilört i vårvete.
All info L5-1050-2015
1
Stråförkortning i höstvete.
All info L5-2424.2015
1
Åkerven och örtogräs i höstvete
All info L5-2426-2015
1
Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling
All info L5-2427.2015
1
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2428.2015
1
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-2450.2015
3
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-3021.2015
2
Örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-400.2015
1
Örtogräs i vårkorn
All info L5-8010.2015
1
Ogräsbekämpning i höstraps, plöjt
All info L5-8010-2015
1
Örtogräsbekämpning i höstraps-plogfritt.
All info L5-840.2015
2
Bekämpning av ogräs i ensilagemajs
All info L6-701
1
Majs Kärnskörd, sortförsök
All info L6-701-2015
2
Majs kärnskörd. Sortförsök.
All info L6-703.2015
2
Majs till ensilage, sortförsök
All info L7-101.2015
6
Höstvete. sort * behandling
All info L7-1010.2015
2
Sortanpassad gödsling till ABSOLUT VETE.
All info L7-1014B
1
Höstvete. Sort*såtid*utsädesmängd.
All info L7-171-2015
2
Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn
All info L7-201-2015
3
Höstråg. Sort*behandling.
All info L7-212-2015
3
Rågvete. Sort*behandling.
All info L7-215.2015
3
Höstkorn. Sort * behandling
All info L7-301-2015
3
Vårvete sort*behandling
All info L7-401-2015
7
Vårkorn Sort*behandling
All info L7-501-2015
3
Havre Sort*behandling
All info L7-610-2015
3
Ärter Sortförsök
All info L7-613.2015
1
Åkerbönor sort * behandling
All info L9-1011-2015
3
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete
All info L9-1026-2015
1
Vårbehandling "timing" mot gulrost i höstvete.
All info L9-1050-2015
3
Strategi mot Septoria tritici.
All info L9-2015-2015
3
Strategi i höståg.
All info L9-3040-2015
1
Svampbekämpning i vårvete.
All info L9-4011-2015
2
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn
All info L9-4040-2015
2
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn.
All info L9-4510-2015
2
Svampbekämpning i höstkorn.
All info L9-8450-2015
2
Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetidpunkt och avkastning
All info LS3-9011.2015
3
Ettårigt systemförsök med höstvete
All info LS3-9011-3.2015
1
Ettårigt systemförsök med höstvete
All info OS3-184-2015
1
N-stegar i vårraps.
All info OS3-192.2015
4
Optimal kvävegödsling på våren till höstraps
All info OS3-193
4
Mikronäring och tillväxtreglering i höstraps
All info OS7-001-2015
1
Vårraps, sortförsök.
All info OS7-21.2015
2
Höstraps. Sort + behandling
All info OS7-23.2015
6
Sort x behandling Höstraps
All info OS7-24.2015
3
Höstraps. Sort x Behandling
All info OS7-25.2015
3
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
All info OS7-25X.2015
1
Höstraps. Sortförsök resistens mot klumprotsjuka
All info R1-143M-2015
2
Strukturkalkning.
All info R2-9400
1
Skördegap i höstvete.
All info R5-1221.2015
1
Radhacknings- och radsprutningsförsök
All info R5-1323.2015
1
Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstraps
All info R5-180.2015
2
Renkavle * sort * såtidpunkt
All info R7-1014
1
Höstvete sort, såtid och utsädesmängd.
All info R7-614.2015
1
Åkerböna. Ekologisk odling
All info R7-7112-2015
1
Matpotatis. Sortförsök. Ekologisk odling.
All info R9-7000.2015
1
Kaliumgödsling i matpotatis
All info SFO-1055-2015
1
Svampbehandling i timotejfrövall.
All info SFO-2170-2015
1
Rödklöver. Strängläggning & Reglone, olika tidpunkter.
All info SFO-2180-2015
1
Putsning och tillväxtreglering i rödklöverfrövall.
All info SFO-926
1
Kvävegödsling i timotej.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan