Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-184-2015, N-stegar i vårraps., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS3-184-2015: F örsöksnummer: M-560-2015, ADB 03T136, skörd 2015
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd/gödsling: 23/4.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
<< SLUT OS3-184-2015
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan