Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2006. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L13-1031 2006
3
Bekämpning av sädesbladlöss i höstvete.
All info L15-1011 2006
5
Behandlingsstrategier i höstvete. Jämföra effekten av olika fungicider, doser och spruttidpunkter.
All info L15-1012 2006
3
DTR och axfusarios i höstvete. Jämföra effekten av olika fungicider, doser och spruttidpunkter.
All info L15-1050 2006
3
Tidpunktens betydelse för behandlingseffekten i höstvete. Jämföra effekten av olika fungicider, doser och spruttidpunkter.
All info L15-1070 2006
3
Svampbehandling i höstvete. Doser/dosblandningar. Jämföra effekten av olika fungicider, doser och spruttidpunkter.
All info L15-4010 2006
3
Bekämpning av svampsjukdomar i vårkorn. Jämföra effekten av olika fungicider och doser.
All info L15-4410 2006
4
Odling i maltkorn. Fyra faktorers inverkan på kvalitén.
All info L15-5010
2
Bekämpning av rost i havre
All info L2-4048 2006
2
Reducerad jordbearbetning Att jämföra skördenivåer från konventionell jordbearbetning med dagens teknik för reducerad jordbearbetning
All info L3-0014 2006
2
Avloppsslam - effekt på gröda och jord Långliggande försök med rötslam och mineralgödselmedel för bestämning av skördeeffekter, upptagning i grödan av näringsämnen och anrikning i marken av tungmetaller.
All info L3-2274 2006
5
Gödslingsstrategi i höstvete. Att bestämma optimal kväve- och svavelgiva i sorterna Gnejs och Kris med stråsäd som förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier, samt att belysa P-behovet hos höstvete på hösten.
All info L3-2275 2006
4
Kväve till maltkorn. Att bestämma optimal kvävegiva till maltkorn vid olika tillförselmetoder.
All info L5-1 2006
1
Betydelsen av putsningstidpunkt på träda för tistelbekämpningen
All info L5-2424 2006
5
Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-2435 2006
2
Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + vitgröe. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-2450 2006
3
Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-3021 2006
5
Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-4000 2006
3
Bekämpning av örtogräs i vårkorn.
All info L5-4110 2006
2
Bekämpning av åkertistel i vårsäd
All info L5-8000 2006
4
Ogräsbekämpning i höstraps. Höstbehandling: Preparat-Dos-Tidpunkt.
All info L5-9000 2006
2
Ogräsförsök i majs Testa nya ogräsbekämpningspreparat
All info L6-4427 2006
1
Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem Prova kombinationer av vallarter
All info L6-4428 2006
1
Vallfröblandningar i intensiva skördesystem - marknadsblandningar
All info L6-703 2006
2
Sortförsök i majs Prova nya majssorter
All info L6-704 2006
2
Sortförsök i majs Prova nya majssorter
All info L7-1015 2006
5
Höstvete. Sort * behandling Sortprovning.
All info L7-1017 2006
5
Höstvete. Sort * behandling. Sortprovning.
All info L7-105 2006
6
Höstvete. Sort * behandling Sortprovning
All info L7-201 2006
3
Höstråg. Sort * behandling. Sortprovning.
All info L7-212 2006
3
Rågvete. Sort * behandling. Sortprovning.
All info L7-215 2006
3
Höstkorn. Sort * behandling. Sortprovning.
All info L7-301.2006
3
Sortförsök i vårvete. Sort * Behandling.
All info L7-401 2006
7
Sortförsök i vårkorn. Sort * Behandling.
All info L7-4011. 2006
2
Sortförsök i vårkorn. Sort * Behandling.
All info L7-501. 2006
3
Havre. Sort * Behandling
All info L7-610 2006
3
Sortförsök i ärter.
All info L7-613 2006
1
Åkerbönor. Sortförsök Sortprovning i Åkerböna
All info L7-710 2006
1
Sortförsök i färskpotatis Sort * Kväve * Skördetid
All info L7-711 2006
1
Sortförsök i matpotatis Sort * Kvävegödsling
All info OS15-8420 2006
3
Fungicidbehandling i höstraps. Fungicidbehandling: Höst-Vår-Full blom.
All info OS3-185 2006
4
N-gödsling till höstraps. Att jämföra olika N-nivåer till höstraps. Jämförelsen görs vid två olika höstgödslingsnivåer.
All info OS3-186 2006
2
Mikronäring till höstraps.
All info OS7-1 2006
1
Sortförsök i vårraps OS-försök
All info OS7-214 2006
1
Höstraps. Sortblandningar. Carousel-Banjo-Sortblandning.
All info OS7-23 2006
6
Höstraps. Sortförsök. Sortprovning-Linjesorter.
All info OS7-24 2006
4
Höstraps. Sortförsök. Sortprovning-Hybridsorter.
All info R6-5543 2006
0
Skördetidpunkt och övervintring av engelskt rajgräs
All info VS/HS05-1 2006
4
Odlingsåtgärders inverkan på stärkelseskörden. Sorter-Växtskydd-N-gödsling.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan