Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2014. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info HU-1433
1
Bekämpning av bladfläcksjuka i korn.
All info L15-1020 2014
2
Gulrostbekämpning i höstvete
All info L15-1025-2014
1
Strategi med betning mot gulrost i höstvete.
All info L15-7101.2014
2
Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis
All info L15-8422 2014
3
Bekämpning av Phoma i höstraps
All info L15-8425-2014
1
Betning mot kålfluga i höstraps.
All info L2-4048-2014
2
Reducerad jordbearbetning.
All info L2-4048-3.2014
1
Reducerad jordbearbetning
All info L3-0010-2014
1
Växtföljd och skörderester.
All info L3-0014-2014
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord
All info L3-1031
4
Kvävegödsling med olika gödselmedel i höstvete.
All info L3-1040.2014
1
Biokol
All info L3-2290.2014
4
Kvävestrategi i höstvete
All info L3-2291 2014
3
Kvävestrategi i maltkorn
All info L5-1050-2014
1
Stråförkortning i höstvete.
All info L5-2424-2014
1
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2426.2014
3
Losta och örtogräs i höstvete, vårbehandling
All info L5-2427.2014
1
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2428-2014
1
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-2450-2014
3
Renkavle och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-3021-2014
2
Örtogräs i höstvete, höst och vår.
All info L5-400.2014
2
Örtogräs i vårkorn
All info L5-406-2014
1
Örtogräs, speciellt pilört i vårvete.
All info L5-8010.2014
1
Örtogräs i höstraps, plöjt Örtogräsbekämpning i höstraps
All info L5-8010-2014
1
Örtogräs i höstraps, plogfritt.
All info L5-840.2014
2
Ogräsbekämpning i ensilagemajs
All info L6-701-2014
3
Kärnmajs sortförsök.
All info L6-703.2014
2
Ensilagemajs. Sortförsök
All info L7-101.2014
6
Höstvete Sort*behandling
All info L7-1010
2
Kvävegödsling-strategier i höstvete.
All info L7-171
2
Sortjämförelse av olika utsädesmängder i vårkorn
All info L7-201-2014
3
Höstråg. Sort*Behandling
All info L7-212-2014
3
Rågvete. Sort*behandling.
All info L7-215.2014
3
Höstkort Sort*behandling
All info L7-301-2014
3
Sort * behandling Vårvete
All info L7-401.2014
7
Vårkorn. Sort * behandling
All info L7-501.2014
3
Havre. Sort * behandling
All info L7-610-2014
3
Ärter, Sortförsök.
All info L7-613.2014
1
Åkerbönor sort* behandling
All info L9-1011-2014
3
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne.
All info L9-1026-2014
1
Vårbehandling "timing" mot gulrost i höstvete.
All info L9-1050.2014
6
Strategi mot Septoria tritici
All info L9-1070-2014
2
Strategi mot rost i höstvete.
All info L9-1071
1
Strategi mot Mjöldagg i höstvete
All info L9-2015-2014
3
Strategi i höstråg.
All info L9-3041
2
Svampbekämpning i vårvete i Skåne.
All info L9-4011
2
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige.
All info L9-4040-2014
2
Effekt och förändring hos fungicider i vårkorn.
All info L9-8440.2014
2
Strategi och preparatjämförelse, för bekämpning av bommulsmögel/svartfläcksjuka i höstoljevöxter
All info L9-8450-2014
1
Svampbekämpning i höstrapsens blomning, inverkan på skördetidpunkt och avkastning.
All info LS3-9011 - 2014
4
Ettårigt systemförsök med höstvete.
All info OS3-184-2014
1
N-stegar i vårraps.
All info OS3-191-2014
1
Ortganisk gödsel till höstraps.
All info OS3-192-2014
4
Optimal kvävegödsling på våren i höstraps
All info OS7-1-2014
1
Våraps. Sortförsök.
All info OS7-21.2014
4
Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter. Sortförsök höstraps
All info OS7-23.2014
3
Sortförsök Höstraps
All info OS7-24.2014
4
Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter. Sortförsök höstraps
All info OS7-25.2014
4
Sortförsök resis. mot klumprotsjuka. höstraps Sortförsök resis. mot klumprotsjuka. höstraps
All info OS7-25X.2014
2
Sortförsök resis. mot klumprotsjuka. höstraps Sortförsök resis. mot klumprotsjuka. höstraps
All info R1-143M-2014
1
Strukturkalkning.
All info R5-1221.2014
1
Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvete och renkavle
All info R5-1306.2014
1
Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvete
All info R5-1321
1
Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstraps
All info R5-1801.2014
2
Radhacknings- och radsprutningsförsök
All info R6-821.2014
1
Utveckling av sortprovn. av ensilagemajs
All info R7-109.2014
2
Fusariumtest
All info R7-614.2014
1
Åkerböna, sortförsök. Ekologisk odling
All info R7-616.2014
1
Ärter. Sortförsök. Ekologisk odling
All info R7-7112.2014
2
Matpotatis. Sortförsök, eo
All info R7-Chips
1
Sortförsök chipspotatis 13-linjer
All info R7-T5
1
Sortförsök matpotatis 9-linjer
All info R7-T6
1
Sortförsök matpotatis 3-linjer
All info SFO-2170-2014
1
Rödklöver. Strängläggn.&Reglone, olika tidpunkter.
All info SFO-2180-2014
1
Putsning och tillväxtreglering i rödklöverfrövall.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan