Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R5-1306.2014, Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R5-1306.2014: F örsöksnummer: LA-78-2013, ADB 05B242, skörd 2014
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2013-09-13
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Övrigt Sprutjournal
<< SLUT R5-1306.2014
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan