Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2008. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info L15-1011.2008
4
Preparatjämförelse i Skåne.
All info L15-1050. 2008
4
Strategi i syd- och mellansverige i höstvete. Att finna tekniska och ekonomiskt lönsamma behandlingar mot svampsjukdomar i höstvete med inriktning på strategier.
All info L15-1070.2008
4
Strategiförsök i Sydsverige.
All info L15-2010.2008
1
Strategiförsök i rågvete.
All info L15-2015.2008
1
Fungicidbehandling i höstråg.
All info L15-4010.2008
3
Fungicidbahandling i vårkorn.
All info L15-4030.2008
3
Maltkorn. Sortspecifika odlingsstrategier.
All info L15-4410.2008
4
Odling av maltkorn. Fyra faktorers inverkan på kvalitén.
All info L15-5010.2008
1
Fungicidbehandling i havre.
All info L15-8440
3
Preparatjämf. strategi för bek. av bomullsmögel i höstraps.
All info L2-4048.2008
1
Reducerad jordbearbetning. Reducerad jordbearbetning.
All info L2-4142.2008
1
Såteknik i majs
All info L3-0010.2008
1
Växtföljd och skörderester. Försöket skall belysa vallens och skörderestbehandlingens inverkan på markens mulltillstånd, struktur och bördighet.
All info L3-0014.2008
2
Avloppslam-effekt på gröda och jord.
All info L3-2274-1.2008
5
Gödslingsstrategi i höstvete.
All info L3-2275-1.2008
3
Kväve till maltkorn. Att bestämma optimal kvävegiva till maltkorn vid olika tillförselmetoder.
All info L3-9010.2008
1
Fånggröda till höstvete. Att jämföra etableringen av fånggrödor, främst vitsenap och oljerättika vid olika såtidpunkter, både före och efter skörd av höstvete.
All info L5-2424.2008
3
Bekämpning av åkerven och örtogräs i höstvete. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-2435.2008
2
Bekämpninga av vitgröe + örtogräs i höstvete. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-2450.2008
3
Ogräsbekämpning i höstvete. Bekämpning av örtogräs och renkavle.
All info L5-2451 2008
1
Renkavle i höstvete, vårutlagt.
All info L5-3021.2008
4
Bekämpning av örtogräs i höstvete. Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
All info L5-400.2008
2
Örtogräs i vårkorn.
All info L5-840.2008
2
Ogräsförsök i majs
All info L6-701-2008
1
Sortförsök i Kärnmajs
All info L6-703.2008
2
Sortförsök i majs
All info L7-101.2008
6
Sortförsök i höstvete. Sort * Behandling
All info L7-1015.2008
4
Sortförsök i höstvete. Sort * Behandling.
All info L7-201.2008
3
Sortförsök i höstråg. Sort * Behandling.
All info L7-212.2008
3
Sortförsök i rågvete. Sort * Behandling.
All info L7-215.2008
3
Sortförsök i höstkorn. Sort * Behandling.
All info L7-301.2008
4
Sortförsök i vårvete. Sort * Behandling.
All info L7-401.2008
7
Sortförsök i vårkorn. Sort * Behandling.
All info L7-4011.2008
2
Sortförsök i vårkorn. Sort * Behandling.
All info L7-501.2008
3
Sortförsök i havre. Sort * Behandling.
All info L7-550.2008
3
Havre. Sort * Utsädesmängd * Såtid.
All info L7-610.2008
3
Sortförsök i ärter.
All info L7-613.2008
1
Sortförsök i åkerbönor.
All info L7-710.2008
1
Färskpotatis. sort *N* skördetid
All info L7-711.2008
1
Sortförsök Matpotatis
All info LS3-9009.2008
4
Ettårigt systemförsök med höstvete. Att jämföra odlingsekonomin i två höstvetesorter vid varierande intensitet av utsädesmängd, N-gödsling och växtskydd.
All info M3-2263
2
Adsorption och fixering av ammonium i lerjord. Adsorption och fixering av ammonium i lerjord.
All info M3-2280-1.2008
1
Optimal kvävegödsling till ensilagemajs
All info M3-3095.2008
1
Fosfor o kaliumtillförsel på kalkhaltiga jordar.
All info M3-3097.2008
1
Optimal fosforgödsling till ensilagemajs
All info OS15-8422.2008
3
Fungicidbehandling i höstraps.
All info OS3-186-2.2008
1
Mikronäring till höstraps.
All info OS3-188.2008
3
N-gödsling till höstraps.
All info OS6-1055.2008
1
Stråförkortning Timotejfrövall.
All info OS7-23.2008
4
Höstraps. Sortförsök.
All info OS7-24.2008
3
Höstraps. Sortförsök.
All info SFO-1056.2008
1
Stråförkortning i rörsvingelfrövall.
All info SFO-1070.2008
1
Skördemetod i rörsvingelfrövall.
All info SFO-1160
1
Rödklöverfrövall, putsning
All info SFO13-103.2008
1
Bekämpning av klöverspetsvivel i vitklöverfrövall.
All info VS/HS05-1.2008
4
Odlingåtgärders påverkan på stärkelseskörden.
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan