Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-550.2008, Havre. Sort * Utsädesmängd * Såtid., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-550.2008: F örsöksnummer: MC 926/08, ADB 07BD38, skörd 2008
Försöksvärd: Christer Andersson , Ängamöllan, 274 92 Skurup.Försöket i Varmlösa
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Såtidpunkter:
0; 23/4-08.
1; 7/5-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-550.2008: F örsöksnummer: MB-505/08, ADB 07BD37, skörd 2008
Försöksvärd: Svedberga Lantbruks AB , Svedberga Gård, 26035 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 29/4-08 TP 1
13/5-08 TP 0
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-550.2008: F örsöksnummer: LA-6-2008, ADB 07BD36, skörd 2008
Försöksvärd: Peter Paulsson , Sörby 1225, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080523
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-550.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan