Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2018. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info Euro-Res-18
1
Sort/fungicidförsök Euro-Res
All info HIR Demo Maltkorn
1
Demo
All info HU-1851
1
Eurowheat: Effekt mot Septoria i höstvete
All info L13-810-2018
2
Bekämpning av blygrå rapsvivel i höstraps
All info L2-8080-2018
2
Etablering av höstraps och snigelbekämpning.
All info L3-0010-2018
1
Växtföljd och skörderester.
All info L3-0014-2018
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord
All info L3-1033-2018
1
"Winter fitness" i höstkorn
All info L3-2299-2018
3
Kvävestrategi i höstvete
All info L3-2300-2018
3
Kväveform och strategi i höstvete
All info L3-2302-2018
3
Kvävestrategi i maltkorn
All info L3-2311-2018
1
Kvävegödsling och strategi till blandvall
All info L3-2312-2018
1
Svavelgödsling i ekologisk åkerböna
All info L3-2313-2018
3
Kvävestrategi och tidpunkt i höstraps
All info L5-0400-2018
1
Örtogräs i vårkorn
All info L5-1050-2018
1
Tillväxtreglering i höstvete
All info L5-2424-2018
1
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2427-2018
1
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2450-2018
3
Renkavle och örtogräs i höstvete
All info L5-3021-2018
1
Örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-4050-2018
1
Tillväxtreglering i vårkorn
All info L5-450-2018
2
Vårkorn * sort * såtidpunkt
All info L5-8010-2018
1
Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling.
All info L5-8011-2017
0
Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling.
All info L5-8011-2018
2
Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling.
All info L6-0701-2018
2
Majs kärnskörd, sortförsök
All info L6-0703-2018
1
Majs till ensilage Sortförsök
All info L7-0101-2018
4
Höstvete, sort * behandling
All info L7-0101M-2018
2
Höstvete. Sort*behandling(2:a års vete)
All info L7-0102M-2018
1
Höstvete. Fusariumförsök.
All info L7-0130M-2018
1
Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort
All info L7-0201-2018
2
Höstråg. Sort * behandling
All info L7-0212-2018
1
Rågvete. Sort*behandling
All info L7-0215-2018
2
Höstkorn. Sort * Behandling
All info L7-0301-2018
1
Vårvete. Sort * behandling
All info L7-0301A2018
1
Vårvete, sort * behandling
All info L7-0401-2018
3
Vårkorn Sort * behandling
All info L7-0501-2018
1
Havre. Sort * behandling
All info L7-0610-2018
1
Ärter, sortförsök
All info L7-0613-2018
1
Åkerbönor, sort * behandling
All info L7-150-2018
2
Kvävebehov hos olika höstvetesorter
All info L7-150C-2018
1
Kvävebehov hos olika höstvetesorter
All info L7-426-2018
4
Kvävebehov hos olika maltkornsorter
All info L9-1011-2018
3
Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne
All info L9-1041B-2018
3
Referensförsök i höstvete i Skåne
All info L91041B-2018
0
Referensförsök i höstvete i Skåne
All info L9-1050-2018
3
Strategi mot Septoria tritici
All info L9-2015A-2018
2
Effekt och strategi mot svampsjukdomar i råg
All info L9-4001-2018
2
Betning mot kornets bladfläcksjuka
All info L9-4002-2018
1
Betning mot kornets flygsot alt. Havrets flygsot
All info L9-4011A-2018
1
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn
All info L9-4011B-2018
1
Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn i Sydsverige
All info L9-4040 2018
2
Effekt och förändringar hos fungicider i vårkorn
All info L9-7102-2018
1
Fungicider mot bladmögel och brunröta i matpotatis
All info L9-8450-2018
2
Effekt och skördeökning vid bekämpning av svamp i höstraps.
All info OS7-021-2018
2
Höstraps. Sort*Behandling.
All info OS7-025-2018
6
Höstraps. Sortförsök resis. mot klumprotsjuka
All info OS7-027-2018
2
Höstraps.Sort*Behandling
All info OS7-029-2017
1
Höstraps Radavstånd Planttäthet
All info R1-143M-2018
2
Strukturkalkning-efterverkan
All info R3-9001M-2018
4
Bördighetsförsk Skåne
All info R4-1052-2018
2
Höstvete efter radhackad havre, Ekologisk odling.
All info R7-0116-2018
1
Höstvete, ekologisk odling
All info R7-0614-2018
1
Åkerböna, Ekologisk odling
All info R7-7112-2018
1
Sortförsök matpotatis, Ekologisk odling
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan