Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-0212-2018, Rågvete. Sort*behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0212-2018: F örsöksnummer: MB-327-2017, ADB 07BN76, skörd 2018
Försöksvärd: Bengt-Ola Hansson , Hylteberga 93 , 274 92 Skurup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 28/9.
Svampbehandling enligt plan, B-led: 2018-05-07
Insekts och svampbehandlat: 2018-05-17
Strålängd och mognad graderat 2018-06-21
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L7-0212-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan