Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Lista över alla försöksplaner 2011. Klicka på "All info" så får du veta allt om försöken.
  Plan-
nummer
Antal
försök
Plannamn Övrig information om planen
All info D3-2289
4
Optimal kvävegödsling på våren till höstraps
All info HST-1003.2011
2
Samodling majs och åkerböna
All info HU-1115
2
Förändringar i Septoria-populationen.
All info L/SFO-1058.2011
2
Stråförkortning i ängssvingelfrövall.
All info L13-6060.2011
1
Bekämpning av insekter i åkerböna
All info L15-1011.2011
3
SLF-projekt. Effektförändring hos fungicider i höstvete.
All info L15-1050.2011
4
Strategier mot Septoria tritici
All info L15-1071.2011
1
Bekämpning av mjödagg i höstvete.
All info L15-2011.2011
1
Strategi i rågvete mot gulrost.
All info L15-2015
1
Strategi i höstråg.
All info L15-2015.2011
1
Strategi i höstråg
All info L15-4001.2011
1
Betning med fungicider mot kornets bladfläcksjuka i vårkorn.
All info L15-4010B.2011
2
Strategi mot kornrost och kornets bladfläcksjuka i vårkorn.
All info L15-4040
2
Effektförändringar hos fungicider i vårkorn.
All info L15-4510.2011
2
Svampbekämpning i höstkorn.
All info L15-6050A
1
Strategi för svampbekämpning i åkerbönor.
All info L15-7101.2011
2
Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis
All info L15-8422
3
Bekämpning av Phoma (torröta) i höstraps.
All info L15-8440.2011
3
Preparatjämf. strategi för bek. av svampsjukdomar i höstraps
All info L2-4048-3.2011
3
Reducerad jordbearbetning.
All info L3-0010.2011
1
Växtföljd och skörderester.
All info L3-0014.2011
2
Avloppsslam-effekt på gröda och jord.
All info L3-0152.2011
1
Flytgödsel på tjäle
All info L5-2424.2011
1
Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår
All info L5-2426.2011
3
Bekämpning av losta och örtogräs höstvete Gräs- och örtogräsbekämpning i höstvete
All info L5-2427
1
Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår. Att visa de provade preparatens verkan mot vitgröe och örtogräs.
All info L5-2428. 2011
1
Rajgräs och örtogräs i höstvete, höst och vår Gräs- och örtogräsbekämpning i höstvete
All info L5-2450.2011
3
Bekämpning av renkavle och örtogräs i höstvete
All info L5-3021.2011
2
Örtogräs i höstvete, höst och vår Örtogräsbekämpning i höstvete
All info L5-402.2011
1
Örtogräs, speciellt näva i vårkorn
All info L5-6081.2011
2
Kemisk bekämpning av skräppa i etablerad vall, efterverkan
All info L5-840.2011
2
ogräsbekämpning i fodermajs
All info L5-9000.2011
2
Ogräsbekämpning i majs
All info L6-5010
1
Sortprovning. Intensivt skördade vallar.
All info L6-701.2011
3
Sortförsök kärnmajs
All info L6-703.2011
2
Majs Sortförsök Ensilage
All info L6-720.2011
1
Sort-utsädesmängd majs
All info L6-730.2011
1
Kaliumgödsling till ensilagemajs
All info L7-101.2011
6
Sortprovning
All info L7-170
4
Växtproduktionsekologi Sortprovning
All info L7-201.2011
3
Höstråg. Sort*behandling Sort*behandling
All info L7-212.2011
3
Sort * behandling
All info L7-215-2011
3
Sortprovning
All info L7-301.2011
3
Sortprovning Vårvete Sort,behandling
All info L7-401.2011
7
Sortprovning Försöksserie: Vårkorn. sort * behandling
All info L7-501.2011
3
Sortprovning Havre Sort * Behandling
All info L7-610.2011
3
Ärter.Sortförsök Sortprovning
All info L7-613.2011
1
Sortprovning Åkerbönor
All info L7-710.2011
1
Sortprovning färskpotatis sort * skördetid
All info L7-A618
3
Åkerböna. Såteknik . Utsädesmängd
All info LS3-9011-1
4
Ett årigt systemförsök med höstvete. Jämföra odlingsekonomin i tre höstvetesorter vid varierande intensitet av utsädesmängd, N-gödsling och växtskydd.
All info M3-1010
2
Organiska gödselmedel till höstvete.
All info M3-2278D.2011
4
Kväve till höstvete vid olika markförutsättningar
All info M3-2285.2011
3
Kvävebehov hos olika maltkornsorter
All info M3-2287-1.2011
3
Kvävebehov i höstkorn
All info OS3-188-1
4
N-gödsling till Höstraps
All info OS5-8010
2
Örtogräsbekämpning i höstraps Att visa de provade preparatens verkan mot örtogräs i höstraps.
All info OS7-1 2011
1
Vårraps. Sortförsök
All info OS7-190. 2011
1
Sort - Såtid Höstraps
All info OS7-23.2011
6
Höstraps. Sortförsök-Linjesorter.
All info OS7-24. 2011
2
Höstraps. Sortförsök-Hybridsorter.
All info R1-143M.2011
1
Strukturkalkning.
All info R13-1015.2011
4
Rödsotvirus i höstvete
All info R7-109.2011
2
Växtproduktionsekologi sortprovning
All info R7-309.2011
2
Sortprovning Fusariumtest vårvete
All info R7-316-2011
1
Sortprovning vårvete, N-gödsling
All info R7-614.2011
1
Sortprovning Åkerböna, Ekol. odling
All info R7-616.2011
1
Sortprovning Ärter e.o.
All info R7-7112
1
Sortprovning matpotatis ekologisk odlat
 
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan