Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L/SFO-1058.2011, Stråförkortning i ängssvingelfrövall., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L/SFO-1058.2011: F örsöksnummer: M-587-2011, ADB 152252, skörd 2011
Försöksvärd: Anders Rosendahl, , Kristinebergs gård, , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandlat: DC32 9/5, DC41 20/5.
  Övrigt Sprutjournal.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L/SFO-1058.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan