Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0152.2011, Flytgödsel på tjäle, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Rapport i Skåneförsök 2012
  Försök till L3-0152.2011: F örsöksnummer: LA-10-2011, ADB 03N081, skörd 2011
Försöksvärd: Lars Nilsson , Skättilljungavägen 112, 290 10 Tollarp
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling enligt plan: 2011-03-02
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0152.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan