Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-701.2011, Sortförsök kärnmajs, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-701.2011: F örsöksnummer: LA-23-2011, ADB 063512, skörd 2011
Försöksvärd: Ripa Lantbruks AB , Ripa Byaväg 20, 296 91 Åhus
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling 1 enligt plan: 2011-04-29
Gödsling 2 enligt plan: 2011-05-16
Sådd: 2011-04-29
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-701.2011: F örsöksnummer: LA-22-2011, ADB 063511, skörd 2011
Försöksvärd: Torgil Bertilsson , Annedalsvägen 10, 291 65 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling 1 enligt plan: 2011-04-04
Gödsling 2 enligt plan: 2011-04-08
Gödsling 3 enligt plan: 2011-04-26
Sådd: 2011-04-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-701.2011: F örsöksnummer: L-570-2011, ADB 063513, skörd 2011
Försöksvärd: Nilssons Maskinstation AB, , Bäckavägen 60, 253 93 Vellinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 9/5. OBS! felsådd-rutfördelningen ändrad i block III.
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-701.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan