Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-7101.2011, Sprutning med fungicider mot bladmögel i potatis, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-7101.2011: F örsöksnummer: LA-61-2011, ADB 152310, skörd 2011
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslunda Gård, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-7101.2011: F örsöksnummer: M-568-2011, ADB 152311, skörd 2011
Försöksvärd: HS Malmöhus, , Borgeby gård, , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling 1 : 16/6.
Behandling 2 : 22/6
Behandling 3 : 29/6
Behandling 4 : 6/7
  Fältkort Fältkort
  Övrigt Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-7101.2011
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan