Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9011-1, Ett årigt systemförsök med höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen: Jämföra odlingsekonomin i tre höstvetesorter vid varierande intensitet av utsädesmängd, N-gödsling och växtskydd.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till LS3-9011-1: F örsöksnummer: LB-262-2010, ADB 03N009, skörd 2011
Försöksvärd: Hushållningsällskapet , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2010-09-23
Gödsel 1: 2011-03-22
Gödsel 2: 2011-04-20
Växtskydd 1: 2011-05-10
Gödsel 3: 2011-05-24
Växtskydd 2: 2011-05-26
Växtskydd 3: 2011-06-13
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-1: F örsöksnummer: M 870/10, ADB 03N011, skörd 2011
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelund AB , Linelunds gård, 231 73 Anderslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 29/9
Försöksgödsling enligt plan 21/3
Försöksgödsling enligt plan 11/4
försöksgödsling enligt plan 24/5
Växtskydd 1: 11/5
Växtskydd 2 : 20/5 Växtskydd 3: 10/6.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-1: F örsöksnummer: LA-108-2010, ADB 03N008, skörd 2011
Försöksvärd: Furulunds Jordbruksförvaltning , Nymö, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2010-09-23
Gödsling 1 enligt plan: 2011-03-15
Gödsling 2 enligt plan: 2011-04-14
Gödsling 3 enligt plan: 2011-05-24
Växtskydd 1: 2010-10-12
Växtskydd 2: 2011-05-10
Växtskydd 3: 2011-05-11
Växtskydd 4: 2011-05-20
Växtskydd 5: 2011-06-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9011-1: F örsöksnummer: 316/10, ADB 03N010, skörd 2011
Försöksvärd: Lars Brunnström , Stureholm , 260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 23/9
Försöksgödsling enligt plan 17/3
Försöksgödsling enligt plan 20/4
Försöksgödsling enligt plan 24/5
Växtskydd 1: 13/5-11
Växtskydd 2: 23/5 Växtskydd 3: 10/6.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal alla beh.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9011-1
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan