Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-150C-2018, Kvävebehov hos olika höstvetesorter, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-150C-2018: F örsöksnummer: LB-255-2017, ADB 153049, skörd 2018
Försöksvärd: Sven-Erland Svensson , Tommarp Bokedal, 272 93 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-09-28
Gödslat enligt plan: 2018-04-09
Gödslat tidigt vår: 2018-04-17
Gödslat DC 37-39: 2018-05-30
Skörd: 2018-0731
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT L7-150C-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan