Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-8011-2018, Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling., med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-8011-2018: F örsöksnummer: M-305-2017, ADB 05B449, skörd 2018
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sprutning T1 utförd 24/8, T2 utförd 28/8, T3 utförd 13/9.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L5-8011-2018: F örsöksnummer: LB-246-2017, ADB 05B448, skörd 2018
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Sandby Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sprutat led 13,14,15: 2017-09-01
Sprutat led 2-7 efter sådd: 2017-09-06
Sprutat led 2, 8-10: 2017-10-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-8011-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan