Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-0130M-2018, Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0130M-2018: F örsöksnummer: M-326-2017, ADB 07BN46, skörd 2018
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för såtid I: 26/9.
Datum för såtid II:18/10.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med karta.
<< SLUT L7-0130M-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan