Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-027-2018, Höstraps.Sort*Behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS7-027-2018: F örsöksnummer: MB-302-2017, ADB 07AB03, skörd 2018
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdyngevägen 158 , 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: sådd: 2017-08-22
Gödsling hösten: 2017-08-22
Snigelbekämpning: 2017-08-31
Svampbehandling enligt plan: 2018-05-15
  Fältkort Fältkort med rutfördelning och karta
  Försök till OS7-027-2018: F örsöksnummer: LB-245-2017, ADB 07AB02, skörd 2018
Försöksvärd: Bollerups lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-08-17
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS7-027-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan