Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424-2018, Åkerven och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2424-2018: F örsöksnummer: LA-70-2017, ADB 05B451, skörd 2018
Försöksvärd: Per Lindahl , Mosslunda gård, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2017-09-30
Spruttillfälle 1: 2017-10-24
Spruttillfälle 2: 2017-11-15
Spruttillfälle 3: 2018-05-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L5-2424-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan