Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-150-2018, Kvävebehov hos olika höstvetesorter, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-150-2018: F örsöksnummer: M-328-2017, ADB 153044, skörd 2018
Försöksvärd: Johan Wadborg , Hällebovägen 119 , 261 91 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2017-09-30
Grundgödsling: 2018-09-29
Gödsling tidig vår: 2018-04-07
Gödsling enligt plan normal tidpunkt: 2018-04-30
Axräkning utförd 2018-06-12
Stråstyrka graderad 2018-07-02
  Fältkort Fältkort mad karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L7-150-2018: F örsöksnummer: M-329-2017, ADB 153045, skörd 2018
Försöksvärd: Patrik Viktorsson , St. Markie Drifts AB , 231 73 Anderslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 18/10.
Grundgödsling: 2018-04-12
Gödsling tidig vår: 2018-04-12
Gödsling normal tidpunkt: 2018-04-30
Svampbehandling 1: 2018-05-17
Skotträkning utförd 2018-05-07
Axräkning utförd 2018-06-12
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-150-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan