Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-0215-2018, Höstkorn. Sort * Behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0215-2018: F örsöksnummer: LC-409-2017, ADB 07BN34, skörd 2018
Försöksvärd: Bengt Ekelund , G:a Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2017-09-05
Planttäthet höst: 2017-11-24>
Planttäthet vår: 2018-05-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-0215-2018: F örsöksnummer: MB-307-2017, ADB 07BN35, skörd 2018
Försöksvärd: Hans o. Bertil Odell , Vanninge gård , 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 29/9.
Ogräsbekämpat: 2018-04-27
Svampbehandling enligt plan, B: 2018-05-07, 2018-05-17
Skörd: 2018-07-09
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) gradringar och skörd
<< SLUT L7-0215-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan